The network SCOPE

SCOPE is a network that will facilitate decision making in organizations through seminars, analyses and newsletters within the areas of energy, fuel and transportation.  SCOPE is flexible and adapts to each member’s unique needs in order to maximize the benefit for your organization.

Seminars

Does your business need to monitor developments in the oil market? Do you know which alternative fuel you should invest in? Attending SCOPE seminars is an affordable and easy way to keep updated with the latest developments in your field.

Company-specific study

De organisationer som deltar på premium-nivå erhåller årligen en företagsspecifik studie på ett tema som bestäms av medlemmen. Genomförda studier hålls tillgängliga för alla i nätverket och målet är att hitta en frågeställning som både är av särskilt intresse för medlemmen men som även är relevant för övriga nätverket. Studien skall vara lätt att ta till sig med ett fokus på praktisk kunskap.

Newsletters

En anpassad omvärldsbevakning finns inkluderad med särskilt fokus på teman där medlemmarna indikerat särskilt intresse. Målet är att belysa relevanta händelser som inte täcks av andra nyhetsbrev och därmed ge ett mervärde gentemot mer generella nyhetsflöden.

What level fits your organization?

Monthly newsletters and two seminars a year (2 participants per membership) are included for all members. All the information developed within SCOPE are available for members. If you are not able to attend a seminar you can always find presentations and/or audio recordings on this website afterwards.

  • Regular membership gives access to seminars, newsletters and SCOPE studies
  • A Premium membership will also incluce a company-specific study each year

Members

The following organizations are members of SCOPE (august 2016): 2030 sekretariatet, Bil Sweden, Fortum, Knivsta kommun, Landstinget Västernorrland, LRF, OKQ8, PostNord, Sveaskog, SveMin, Sveriges Åkeriföretag, Sweco, SÖDRA, Trafikverket.


       Contact Trans Oleum to see how SCOPE can fit your organization’s needs!