För SCOPE-medlemmar

Medlemmar i nätverket SCOPE kan här ladda ner material från genomförda seminarier, analyser utförda inom nätverket samt tidigare nyhetsbrev.

Genomförda seminarier och samtal (kan laddas ner här)

16 maj 2016 – RÃ¥varor och biodrivmedel – Talare: Serina Ahlgren (SLU) och Henrik Brodin (SÖDRA) samt Spelet om oljan – Talare: Odissefs Panopolous (expert pÃ¥ oljepolitik) och Fredrik Robelius (Thetys Oil)

7 december 2015 РR̦ran kring biodrivmedlen РTalare: Per K̴geson, Nature Associates och Minna Gillberg, politiskt sakkunnig Gr̦na gruppen.

Juni 2015 РIntervjuer ang̴ende ILUC

14 april 2015 – Rundabordssamtal om Effekterna av svaveldirektviet – Deltagare: Boliden Energi, Energimyndigheten, Fores, Redareföreningen, SveMin, Svenskt Näringsliv, Trafikanalys och Transportstyrelsen

17 februari 2015 – En dieselmarknad i förändring – Talare: Alan Reid, CONCAWE och Ekaterina Grushavenko, ERI RAS

Analyser utförda i nätverket SCOPE (kan laddas ner här)

RÃ¥varor för HVO-produktion ur ett nordiskt perspektiv – utförd för OKQ8

Regional konkurrenskraft till följd av höga dieselpriser – utförd för LRF

AlingsÃ¥s fordonsflotta – utförd för AlingsÃ¥s kommun

Nyhetsbrev (kan laddas ner här)

Juni 2016 – om Energiöverenskommelsen och Storbritanniens folkomröstning om EU

Maj 2016 Рom ̦kat oljepris och EU-kommissionens slopade krav p̴ f̦rnybar energi i transportsektorn

December 2015 – om EU-toppmötet och förlängd skattebefrielse för biodrivmedel

September 2015 Рom oljepriset och G̦teborg Energis biogasprojekt GobiGas

 

48 - grön växt