Om Trans Oleum

Trans Oleum är latin och betyder ”bortom olja” och syftar till att hitta sätt att driva transporter i ett minskande utbud av fossil olja. Detta inbegriper allt från analyser av råoljemarknaden och bedömningar av prisutvecklingen för oljeprodukter till elektrifiering av transportsektorn.

Trans Oleum driver nätverket SCOPE och deltar aktivt i att forma organisationers policy och strategi gällande olja, biodrivmedel eller transporter.

Kontoret ligger på Stora Essingen i Stockholm.


Senaste händelser

Den 14:e mars presenterade Trans Oleum konsekvenserna av bränslebytet i samband med svaveldirektivet på 9th chemical and storage tanker conference in London. Tanker Shipping & Trade gjorde även en intervju om detta.

En detaljerad presentation om hur ökningen av CO2 är förknippad med bränslebytet kan ses här: CO2 and the fuel switch part 1 and part 2.

Rapport om svaveldirektivets effekter

Svaveldirektivet som trädde i kraft januari 2015 har sänkt utsläppen av svavel från sjöfarten med 85%. Samtidigt pekar produktionsstatistik på att indirekta effekter inneburit en drastisk ökning av koldioxidutsläppen. Hur dessa utsläpp uppkommer beskrivs i rapporten CO2 and sulphur emissions from the shipping industry som presenterades vid ett frukostmöte i Näringslivets Hus den 11 oktober 2016.