Om Trans Oleum

Trans Oleum är latin och betyder ”bortom olja” och syftar till att hitta sätt att driva transporter i ett minskande utbud av fossil olja. Detta inbegriper allt från analyser av råoljemarknaden och bedömningar av prisutvecklingen för oljeprodukter till elektrifiering av transportsektorn.

Trans Oleum deltar aktivt i att forma organisationers policy och strategi gällande olja, biodrivmedel eller transporter.

Kontoret ligger på Stora Essingen i Stockholm.