Nätverket SCOPE

Nätverket som ger ett kunskapsbaserat försprång gällande oljeprodukter, biodrivmedel och transporter.

Syfte

SCOPE är ett nätverk som genom omvärldsbevakning, seminarier och analyser, underlättar beslutsfattande för din organisation inom temat energi och drivmedel. SCOPE är flexibelt och anpassar sig efter varje medlems unika behov för att göra största möjliga nytta i din organisation.

SCOPE är en akronym för Supply Chain and Oil Peak nEtwork och är initierat av Gustav Krantz när denne var konsult på företaget SWECO.

Seminarier

Har du eller ditt företag behov av att följa utvecklingen på oljemarknaden? Behöver ni veta vilket alternativt drivmedel ni bör satsa på? Vill ni undvika skenande kostnader för sjötransporter i samband med svaveldirektivet? Nätverket SCOPEs seminarier är ett prisvärt sätt att hålla sig ajour med den senaste utvecklingen inom ditt område.

Företagsspecifik studie

De organisationer som deltar på premium-nivå erhåller årligen en företagsspecifik studie på ett tema som bestäms av medlemmen. Genomförda studier hålls tillgängliga för alla i nätverket och målet är att hitta en frågeställning som både är av särskilt intresse för medlemmen men som även är relevant för övriga nätverket. Studien skall vara lätt att ta till sig med ett fokus på praktisk kunskap.

Omvärldsbevakning

En anpassad omvärldsbevakning finns inkluderad med särskilt fokus på teman där medlemmarna indikerat särskilt intresse. Målet är att belysa relevanta händelser som inte täcks av andra nyhetsbrev och därmed ge ett mervärde gentemot mer generella nyhetsflöden.

Vilken nivå passar er organisation?

MÃ¥natlig omvärldsbevakning och tvÃ¥ seminarier per Ã¥r (2 deltagare per medlemskap) ingÃ¥r för alla medlemmar. All information som tagits fram inom SCOPE kommer att finnas tillgängligt pÃ¥ en hemsida för medlemmarna. Om ni missar ett seminarium sÃ¥ kommer material – presentationer och/eller ljudupptagning - att finnas tillgängligt i efterhand.

  • Vanligt medlemskap ger er tillgÃ¥ng till seminarier, omvärldsbevakning och SCOPE-studier
  • Med ett premium-medlemskap ingÃ¥r förutom ovanstÃ¥ende även en företagsspecifik studie per Ã¥r

Medlemmar

Följande organisationer är medlemmar i SCOPE (augusti 2016): 2030 sekretariatet, Bil Sweden, Fortum, Knivsta kommun, Landstinget Västernorrland, LRF, OKQ8, PostNord, SveMin, Sveriges Åkeriföretag, Sweco, SÖDRA, Trafikverket.


                            Varmt välkommen att kontakta Trans Oleum för att se hur             SCOPE kan passa din organisations behov!