Tjänster

Analyser

Trans Oleum kan hjälpa ditt företag med utredningar och analyser som rör drivmedel, oljemarknad och andra transportrelaterade frågor. Vare sig ni har en färdig frågeställning eller en bred ansats så kan vi tillsammans anpassa en strategi för att hjälpa din organisation framåt. Efter era önskemål kan arbetet utföras på plats hos er eller från kontoret i Stockholm.

Utbildning

Möjlighet till organisationsspecifik utbildning finns, exempelvis på temat oljemarknaden, svaveldirektivets effekter eller alternativa drivmedel. Vi har flerårig erfarenhet som föreläsare bland annat på KTH (Framtidens Energiteknik), Uppsala Universitet (Energisäkerhet i Globala och Lokala Energisystem) och Handelshögskolan (6th SITE Energy Day).

Vid intresse, kontakta Gustav Krantz på info(at)transoleum.se.